łono

1. Na łonie natury, przyrody «w otoczeniu przyrody, na wolnym powietrzu»: W lasku tłumy ludzi i tłumy papierów. Każdy szuka skrawka trawy w cieniu i spędza niedzielę na łonie natury. A. Bobkowski, Szkice.
2. Na łonie rodziny «wśród członków rodziny, wraz z rodziną»: Jego życie płynie spokojnie na łonie rodziny, o której egzystencję dba codziennie. B. Suchodolski, Dzieje.
3. Na łono natury, przyrody «na świeże powietrze, w otoczenie przyrody niezmienionej przez człowieka»: Mnóstwo osób (...) przy lada okazji ucieka z miast na łono przyrody, aby tam odetchnąć. Jestem 7/1968.
4. Wrócić na łono (jakiegoś) kościoła, jakiejś wiary «przyjąć z powrotem porzucone niegdyś wyznanie»: (...) Francesco Spiera, ongi luteranin, (...) pod wpływem duchowieństwa katolickiego rewokował i wrócił na łono Kościoła. J. Ziomek, Renesans.
5. Wrócić na łono rodziny, ojczyzny itp. «wrócić do rodziny, do ojczyzny itp.»: Potem wraca na łono rodziny i osiada na stałe w świeżo zbudowanym dworku Johnson Hall jako sekretarz swego możnego szwagra. Z. Teplicki, Indianie. Msza święta, modlitwa, komunia pod dwoma postaciami, zbiorowy śpiew, łzy uronione nad grobami tych, co nigdy nie wrócili na łono Ojczyzny – Matki. Lipnik 7/1997.
Przenieść się na łono Abrahama zob. Abraham.
Wyhodować żmiję na własnym łonie zob. wyhodować.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • łono — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. łononie {{/stl 8}}{{stl 7}} w odniesieniu do kobiety: brzuch, szczególnie jego dolna część; także: część brzucha, w której kobieta ciężarna nosi dziecko : {{/stl 7}}{{stl 10}}Matka przycisnęła głowę dziecka do… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Loño — (San Mamede) es una de las 28 parroquias del municipio de Villa de Cruces, en la Tierra de Carbia, Comarca del Deza, provincia de Pontevedra, comunidad autónoma de Galicia, España. Etimología Su nombre proviene de la Ínsula Laonio (Isla Loño),… …   Wikipedia Español

  • Lono — lono, loueno nf lagune, mare; bras de rivière Provence, Languedoc …   Glossaire des noms topographiques en France

  • Lono — In Hawaiian mythology, Lono is a fertility and music god who descended to Earth on a rainbow to marry Laka. In agricultural and planting traditions, Lono was identified with rain and food plants. He was one of the four gods (with Kū, Kāne, and… …   Wikipedia

  • Lono — En la mitología hawaiana, Lono es el dios de la fertilidad y de la música que bajó a la Tierra en un arco iris para casarse con Laka. En la tradición agraria y la siembra, se identifica a Lono con la lluvia y los productos alimenticios. Era uno… …   Wikipedia Español

  • łono — n III, Ms. łonie; lm D. łon 1. «brzuch, zwłaszcza dolna jego część; wnętrzności» W łonie matki. ◊ W łonie czegoś (np. rządu, partii, organizacji) «wewnątrz, wśród członków rządu, partii, organizacji» ◊ Na łonie natury, przyrody; na łonie rodziny… …   Słownik języka polskiego

  • Lono — Original name in latin Lono Name in other language Lono, Lonoy State code PH Continent/City Asia/Manila longitude 11.51361 latitude 122.72972 altitude 36 Population 2096 Date 2012 08 04 …   Cities with a population over 1000 database

  • Lono — Taro Kūmara (Süßkartoffel) Rongo (auch Rongo mā tāne) ist in der Mythologie der Māori in Neuseeland der Gott des Landbaus, der kultivierte Nahrungspflanzen gedeihen lässt. Er ist ein direkter Soh …   Deutsch Wikipedia

  • Lono —    The name by which Rongo is known in Hawaii …   Who’s Who in non-classical mythology

  • Lono —    From Hawaiian mythology, the god of agriculture, farming, rain and peace. Sacrifices to him consisted of pigs, taro, sweet potatoes and Kapa …   The writer's dictionary of science fiction, fantasy, horror and mythology

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.